Fotbollsplaner SKARA

Fotbollsplaner SKARA Byggnation av 2st fotbollsplaner öster om E20, en konstgräs samt en färdiggräs.

KV Penta SKÖVDE

KV Penta SKÖVDE Omdränering och iordningställande av yttre miljö

Lidåkers Förskola

Lidåkers Förskola Rivning av gammal förskola, grundläggning för ny förskola, byggnation av ny förskolegård, nya parkeringar samt ny angöringszon.

Rackeby Kyrka

Rackeby kyrka Upplockning delar av kyrkogårdmur som rasat.

Läckö slott

Inre Borggård – Läckö slott Iordningställande av inre borggården på Läckö slott. Rörkanalisation samt kalkstensbeläggning.