BRF Ankaret, Lekplats

Ombyggnation av lekplats med konstgräs
Beställare: BRF Ankaret, HSB