Finplanering

Tjänster

Finplanering

Vid finplanering iordningsställs den yttre miljön exempelvis efter nybyggnation, dräneringsarbeten eller bara för uppfräschning av de utvändiga ytskikten. Därtill kan räknas anläggning av gräsmatta, sten- och plattläggning, stenmurar, planteringar och asfaltering samt markutrustningar.

Det här erbjuder vi bland annat;

  • Anläggning av gräsmattor
  • Justering för- och läggning av konstgräs
  • Sten- och plattläggning
  • Anläggning av stenmurar och stödmurar
  • Planteringsytor
  • Ny-asfaltering samt justering och toppning av befintlig asfalt