BRF Örthagen

Byte av dränering och dagvattenledningar, fuktskydda och isolera källarväggar. Anläggningsarbeten omfattar även asfalteringsarbeten och entréer, belysning, yttre miljö i hela området.
Beställare: BRF Örthagen, HSB