Kyrkogårdsförvaltningen Lidköping

Kyrkogårdsförvaltningen Lidköping

Anläggning av ny askgravlund granitmurar , stensättning , grönytor
Beställare: Kyrkogårdsförvaltningen Lidköping