Södra Kållands pastorat

Anläggning av askgravlund , askgravplats. Läggning murar samt gångar av kalksten , grusade gångar belagda med natursingel, planteringsytor , smyckningsytor. Beställare: Södra Kållands pastorat

Kyrkogårdsförvaltningen Lidköping

Kyrkogårdsförvaltningen Lidköping Anläggning av ny askgravlund granitmurar , stensättning , grönytor Beställare: Kyrkogårdsförvaltningen Lidköping