Pågående/tidigare arbeten

Tidigare arbete

Kyrkogårdsförvaltningen Lidköping

Anläggning av ny askgravlund granitmurar , stensättning , grönytor
Beställare: Kyrkogårdsförvaltningen Lidköping

Södra Kållands pastorat

Anläggning av askgravlund , askgravplats. Läggning murar samt gångar av kalksten , grusade gångar belagda med natursingel, planteringsytor , smyckningsytor.
Beställare: Södra Kållands pastorat

BRF Lidköpingshus 9

Ombyggnation av markytor alla entrésidor samt inner- respektive yttre gård.
Beställare: Riksbyggen

Pneu AB Euromaster

Markarbeten för nybyggnad av industrihall som avser verksamhet för däckbyte, däcktvätt och däckhotell.
Beställare: MMB Båstad

Götala Nötstall, SKARA

Markarbeten för nybyggnad av nötstall samt nya grus och asfaltsytor.
Beställare: NOVAB AB

BRF Lidköpingshus 3

Iordningställande av utemiljö.
Beställare: Riksbyggen

Biogas Kartåsen

Markarbeten för flyttning av deponigasstation på Kartåsens avfallsanläggning.
Beställare: Biogas Systems AB

Sundlings tillbyggnad

Markarbeten för tillbyggnation av lagerlokal i Lidköping.
Beställare: Stenmarks Bygg AB

Tillbyggnad VSAB

Markarbeten för tillbyggnad samt nya hårdgjorda ytor.
Beställare: Näringslivsfastigheter

Burger King - Änghagen

Markarbeten för nybyggnad av hamburgerrestaurang.
Beställare: Frenbo AB

AB Bostäder

Iordningställande av utemiljöer
Beställare: AB Bostäder i Lidköping

BRF Aspen

Ny Dränering, värmeisolering och iordningställande av yttre miljö
Beställare: HSB nvg

Riksbyggen LHUS 15

Läggning av kullersten vi entréer.
Beställare: RBF Lidköpingshus 14

Mur Råda Kyrka

Onläggning av kyrkomur samt ny gångväg mellan kyrka och församlingshem.
Beställare: Råda Pastorat

Läckö Kungsgård

Dränering av arbetarbostad och magasin
Beställare: NOVAB

LOFA Konstgräs Råda

Byggnation av ny konstgräsplan i Råda.
Beställare: LOFA Konstgräs AB

Riksbyggen LHUS 8

Förbättring av den yttre miljön inom Kv Fjärilen 1-3
Beställare: RBF Lidköpingshus 8

Råda Församlingshem LIDKÖPING

Markarbeten för nybyggnad av församlingshem i Råda
Beställare: Kållands-Råda församling

Husaby Kyrkogård HUSABY

Iordningställande av ny kyrkogård.
Beställare: Husaby Pastorat

Fotbollsplaner SKARA

Byggnation av 2st fotbollsplaner öster om E20, en konstgräs samt en färdiggräs.
Beställare: Skarahovs Ek. Förening